eng
eng
Optikkonstruktion
Ingenjörerna på Alfa Exx kan hjälpa dig att modellera, konstruera, bygga, analysera och verifiera optiska system.
 
  • Vi är bra på att generera och använda ljus för mätning och detektion med kameror och andra detektorelement.
  • Vi hjälper till med att bygga system från en funktionsspecifikation och verifiera att specifikationen uppfylls.

 

Exempel på uppgifter som vi utför är:
 
  • Linsberäkningar
  • Optomekanisk konstruktion
  • Beräkning av tunnfilmsbeläggningar, antireflexbehandlingar & reflexionsbehandlingar
  • LED applikationer
  • Uppmätning och beräkning av laserstrålars egenskaper
  • Aberrationsberäkningar
  • Beräkning av vågutbredning och diffraktion