eng
eng
Vågoptik

Vissa applikationer kräva dessa beräkningar…

 

Vissa applikationer kräver att man betraktar ljuset som en våg. Detta gäller framför allt när det finns aperturer, stop och andra hinder i strålens väg. Då kan diffraktion inte försummas och traditionell raytracing skulle ge ofullständigt eller direkt felaktigt svar. I stället får man modellera det elektromagnetiska fältet med dess amplitud och fas. Komplexitet och beräkningstid tenderar att gå upp.
Om ljuset dessutom propagerar genom subvåglängdsstrukturer krävs rigorösa simuleringar där ljusets vektoriella natur beaktas.
 
På Alfa Exx hanterar vi många fall av diffraktionsutbredning, från UV till infrarött.
Exempel på applikationer är
  1. reflektion i gitter
  2. utbredning i vågledare
  3. spatialfiltrering i aperturer och
  4. diffraktion i spaltöppningar